Protokoll utskottssammanträde 2009/10:34

Finansutskottets protokoll 2009/10:34

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34

 

DATUM

2010-04-20

TID

11:00-12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten
(gemensamt med utrikesutskottet)

- Statssekreterarna Joakim Stymne och Susanne Ackum, som hindrats att komma
   p.g.a  flygstoppet ersattes av Anders Bengtcén från Utrikesdepartementets enhet för
   multilateralt utvecklingsarbete, Kerstin Hallsten från den ekonomiska avdelningen 
  och Eva Haghanipour från den internationella avdelningen på Finansdepartementet

- Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak.

 

Medföljande tjänstemän från Finansdepartementet: Lars Östling, Gabriel Samuelsson, Magnus Lindskog samt från Utrikesdepartementet: Tomas Danestad, Anders Wahlerg, Niklas Eriksson och Jessica Olausson.

Medföljande från Riksbanken: Åsa Ekelund.

 

Infomationen följdes av frågor från ledamöterna.

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

2009/10:34 Bilaga 1

§ 1

 

 

 

N

V

N

V

 

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

-

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

-

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

-

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

-

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, O = Närvarande, - = Frånvarande