Protokoll utskottssammanträde 2009/10:34

Civilutskottets protokoll 2009/10:34

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34

 

DATUM

2010-06-15

TID

kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 8 juni 2010.

 

 

§ 2

Information från regeringen

 

Politiskt sakkunniga Tanja Rasmusson, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Alexander Ramsay och departementssekreteraren Frida Johannesson, samtliga från Justitiedepartementet, informerade om förordningsförslag om busspassagerares respektive fartygspassagerares rättigheter.

 

 

§ 3

Uppskov med behandlingen av ärenden

 

Föredrogs och behandlades fråga om uppskov med behandlingen av ärenden.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU30, vilket härefter justerades.

 

 

§ 4

Ändring i lagen om alkoholutandningsprov

 

Föredrogs och behandlades fråga om utskottsinitiativ rörande ändring i lagen om alkoholutandningsprov.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU31, vilket härefter justerades.

 

 

§ 5

EU-promemoria

 

Anmäldes och utdelades en av kansliet uppdaterad EU-promemoria

2010-06-02.

 

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt förteckningen.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelserna till handlingarna.

 

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

Pressmeddelande 3008:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor, 8920/10 (Presse 88) Överlämnats till JuU, KU, SfU, CU

 

Pressmeddelande 3010:e mötet i rådet Allmänna frågor, 8967/10 (Presse 89) Överlämnats till UU, JuU och CU

 

 

§ 8

Övrigt

 

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 6 § RO inhämta information från regeringen i en kommande subsidiaritetsprövning.

 

Därutöver beslutades att ett eventuellt sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 augusti 2010 kl. 11.00.

 

 

§ 9

Protokollsjustering

 

Utskottet uppdrog åt presidiet att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 21 juni 2010

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg                                Inger René

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:34

 

   §§

  1-9

  

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli  (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.