Protokoll utskottssammanträde 2009/10:35

Trafikutskottets protokoll 2009/10:35

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35

 

DATUM

2010-05-06

TID

Kl. 10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010.

 

§ 2

Några körkorts- och fordonsfrågor

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor med motioner.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 3

Åtgårdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m.

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m. med motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Vårtilläggsbudget 2010

 

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till finansutskottet, proposition 2009/10:99 tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2010, förslagspunkterna 16-22 och 27.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande i detta ärende.

 

§ 5

Årsredovisning för staten 2009

 

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till finansutskottet, regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende.

 


 

§ 6

2010 års ekonomiska vårproposition

 

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet, proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 3-18 jämte motion.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende. 

 

§ 7

2010 års ekonomiska vårproposition

 

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till finansutskottet, proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 1-2 jämte motion.

Utskottet beslutade att avge yttrande i detta ärende. 

 

§ 8

Deltagande i Europeiska rymdkonferens

 

Utskottet beslöt att inte delta med företrädare vid Europeiska rymdkonferensen (EISC) workshop i Rumänien den 17 maj 2010.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 maj 2010 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2010-05-18

 

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:35

 

§ 1-9

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.