Protokoll utskottssammanträde 2009/10:37

Trafikutskottets protokoll 2009/10:37

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37

 

DATUM

2010-05-20

TID

Kl. 10.00-10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Några körkorts- och fordonsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU22.

 

Reservationer anmäldes enligt följande:

 1. Trafikmedicinska enheter (punkt 3)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 2. Utbildning av utryckningsförare (punkt 4)
  av mp-ledamoten.
 3. Poängkörkort (punkt 11)
  av mp-ledamoten.
 4. Information om alkohol, droger och trötthet (punkt 13)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 5. Alkolås (punkt 14)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes enligt följande:

1.        Krav på förarbevis och frågor om åldersgräns (punkt 9)
av v-ledamoten.

 

§ 2

Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

                                     

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU23.

 

Reservationer anmäldes enligt följande:

 1. Åtgärder mot svarttaxi m.m. (punkt 2)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 2. Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik (punkt 4)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 3. Överlastavgifter (punkt 5)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Information från IT-konfeens

 

Désirée Liljevall (s) rapporterade från IT-konferensen i Genéve den 3-5 maj 2010 anordnad av IPU i samarbete med FN/DESA och ITU.

 

§ 4

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 maj 2010 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2010-05-25

 

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:37

 

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

TRAFIKUTSKOTTET

2010-05-20

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:37

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

Svaveldirektivet,
Svenskt Näringsliv, Stockholm

RD-160-2245-2009/10

 

 

            Ja

 

 

 

 

Regler för golfbilar
Privat person
RD-160-2247-2009/10

 

            Ja

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.