Protokoll utskottssammanträde 2009/10:39

Trafikutskottets protokoll 2009/10:39

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39

 

DATUM

2010-06-03

TID

Kl. 10.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information om ny postlagstiftning

 

Lars G. Nordström, vd och koncernchef, Per Mossberg, kommunikationsdirektör, båda från Posten Norden AB, samt Mats Forsberg, vd, och Fredrik Bister, ekonomichef, båda från Bring Citymail Sweden AB, informerade om ny postlagstiftning.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:38 från den 25 maj 2010.

 

§ 3

Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m.

                                     

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m. med motioner.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU24.

 

Reservationer anmäldes enligt följande:

 1. Transportpolitiska utgångspunkter (punkt 1)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 2. Organisations- och regleringsfrågor (punkt 3)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 3. Finansieringsfrågor (punkt 4)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 4. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur (punkt 5)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 5. Strategiska hamnar och kombiterminaler (punkt 7)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 6. Fyrstegsprincipen (punkt 8)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 7. Miljökrav vid offentlig upphandling (punkt 10)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 8. Vissa EU-frågor (punkt 12)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

 

Särskilda yttranden anmäldes enligt följande:

 1. Samhällsekonomiska bedömningar (punkt 2)
  av v-ledamoten.
 2. Särskilda infrastrukturåtgärder (punkt 6)
  av s-, v- och mp-
  ledamöterna.
 3. Planeringsprocessen m.m. (punkt 9)
  av v- och mp-ledamöterna.

 

§ 4

Ny kollektivtrafiklag m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag m.m. med motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Ny postlag m.m.

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:216 Ny postlag m.m. med motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 8 juni 2010 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2010-06-08

 

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:39

 

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

O

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

x

 

x

 

x

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

TRAFIKUTSKOTTET

2010-06-03

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:39

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

                                                                       Ny kollektivtrafiklag, prop. 2009/10:200,
DHR, Stockholm
RD-160-2282-2009/10

 

 

            Ja

 

 

 

 

Utlåtande om vissa frågor som uppkommer i anledning av 2008 års ändringar i Annex VI till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78),
Svenskt Näringsliv, Stockholm
RD-160-2323-2009/10

 

 

            Ja

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.