Protokoll utskottssammanträde 2009/10:3

Finansutskottets protokoll 2009/10:3

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3

 

DATUM

2009-10-13

TID

12:45-13:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar
Personal
Kanslichefen presenterade Peter Andersson och Ann-Charlott Tunved, som är föredragande vid finansutskottets kansli under hösten 2009.

Ordföranden hälsade Peter och Ann-Charlott välkomna till finansutskottet.

 

Inbjudningar
Inför utfrågningen med riksbankschefen den 5 november, föreslog kanslichefen att utskottet till sammanträdet den 3 november, bjuder in Annika Winsth, chefsekonom på Nordea och professor Harry Flam på Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholm universitet.

 

Reseberättelser
Kanslichefen föreslog att utskottet godkänner de utskickade reseberättelserna ifrån Norrbotten, Estland och Lettland.

 

Övrigt
Kanslichefen anmälde förteckning över kanslipersonalens arbetsfördelning under hösten 2009. 

 

Utskottet beslutade enligt förslagen.  

 

§ 3

Villkoren för Sveriges kredit till Island (FiU8)

Föredrogs och behandlades skrivelse 2008/09:230, Villkoren för Sveriges kredit till Island.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur (FiU15)
Föredrogs och behandlades proposition 2008/09:228, Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur, samt motion 2008/09:Fi258 av Christina Axelsson m.fl. (s).

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Upphandling av extern revision av Riksrevisionen
Utskottet uppdrog åt kansliet att förlänga kontraktet med Grant Thornton för extern revision av Riksrevisionen samt att genomföra upphandling av extern revision av Riksrevisionen för perioden efter 2010.

 

§ 6

Information om EU-frågor
Finansminister Anders Borg föredrog aktuella EU-frågor och svarade sedan på utskottets frågor.

 

Deltog från Finansdepartementet gjorde även
-statssekreterare Per Jansson,
-pressekreterare Anna Charlotta Johansson, 
-politiskt sakkunnig Johan Berggren,
-ämnesråd Peter Holmgren och

-departementssekreterare Emil Antonsson.

 

§ 7

Justering av protokoll
Protokollen från finansutskottets sammanträden den 24 och 29 september justerades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

 

 

Bilaga 

1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 


Bilaga 1

 

13/10 kl 12:45

§ 1-5

§ 6

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

-

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

-

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

-

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

O

 

X

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

O

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

O

 

X

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

O

 

-

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.