Protokoll utskottssammanträde 2009/10:42

Finansutskottets protokoll 2009/10:42

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42

 

DATUM

2010-06-03

TID

09:00-10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Intern utfrågning av Riksbanken om aktuella frågor
Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet om aktuella frågor.

Medföljande från Riksbanken var Ylva Hedén Westerdahl, Britta von Schoultz och Kristina Nyman.

§ 2

Godkännade av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 3

Anmälningar
Kanslichefen anmälde kommissionens meddelande KOM(2010) 250 som hänvisats till finansutskottet för granskning och föreslog en tidsplan för ett utlåtande över meddelandet:

 

- Föredragning och preliminärt ställningstagande den 8 juni

- Utskottet kallar Susanne Ackum till sammanträdet den 15 juni

- Justering och reservationstid den 17 juni

- Debatt och beslut den 23 juni.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget.

 

§ 4

Ett starkare skydd för den enskildes integretet vid kreditupplysning (FiU32)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU32.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot förslaget under punkterna:

1. Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (s, v, mp)

2. Sekretesskydd för betalningsföreläggande (v)

3. Gallring av betalningsanmärkning (v)

Tid för inlämnande av reservationerna fastställdes till fredag kl 14.00.

 

§ 5

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009 (FiU37)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU37.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 6

Betaltjänster (FiU30)
Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:220, motion Fi242 och skrivelser från Finansbolagens förening och Svensk handel m.fl.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Justering av protokoll

Protokoll nr 41 från den 1 juni justerades.

 

 

Vid protokollet

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10:42 Bilaga 1

§ 1

§ 2-4

§ 5-7

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

X

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

X

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

X

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

X

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

X

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

X

 

X

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

N

 

X

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

X

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

X

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

X

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

X

 

 

Tommy Ternemar (s)

-

 

-

 

-

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

-

 

-

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

N

 

N

 

N

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

X

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

N

 

N

 

N

 

 

Phia Andersson (s)

N

 

X

 

N

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, N = Närvarande, - = Frånvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.