Protokoll utskottssammanträde 2009/10:46

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:46

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:46

 

DATUM

Torsdagen den 27 maj 2010

TID

09.00–09.10

11.55–11.56

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 25 maj 2010 justerades.

 

§ 2

Justering av KU41 Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

 

Utskottet beslutade att föreslå uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av redogörelse 2009/10:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 och framställning 2009/10:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter.

 

Förslag till betänkande 2009/10:KU41 justerades.

 

§ 3

KU25 En ny radio- och TV-lag

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag, proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar, punkt 22, proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, delvis punkt 1 jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Yttrande till justitieutskottet över Stockholmsprogrammet

 

Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171 i de delar som rör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande enligt nedanstående:

 

Konstitutionsutskottet kan konstatera att meddelandet om en handlingsplan för genomförandet av Stockholmsprogrammet inte möjliggör en noggrann bedömning av de planerade åtgärdernas

innehåll. Utskottet anser att en djupare granskning av åtgärderna får

genomföras från fall till fall när dessa presenteras. Därutöver hänvisar utskottet till sina tidigare överväganden och uttalanden i yttrandet 2008/09:KU7y.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 1 juni 2010 börjar kl. 10.30.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2010-06-01

Berit Andnor

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:46

 

§ 1-2

§ 3-5

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.