Protokoll utskottssammanträde 2009/10:47

Finansutskottets protokoll 2009/10:47

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47

 

DATUM

2010-09-28

TID

11:00-12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Föredragning inför Världsbankens och IMF:s höstmöten
(gemensamt med utrikesutskottet).

Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak, statssekreterare Joakim Stymne och enhetschef för internationella finansiella institutioner Eva Haghanipour informerade utskotten och svarade på frågor.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

 

 

Bilagor 

1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


Bilaga 1

 

28/9 kl 11:00-12:15

§1

 

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

-

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

-

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

-

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

-

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

-

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

-

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

O

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

O

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

O

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

O

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

O

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.