Protokoll utskottssammanträde 2009/10:4

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:4

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4

 

DATUM

2009-10-01

TID

10.00–10.05 // 10.30–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppnande

Vice ordförande Rolf Gunnarsson (m) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:3.

 

§ 3

Kanslianmälningar

-          Beslutades att avge yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2 Hösttilläggsbudget.

-          Beslutades att en utskottsutfrågning om Afghanistan ska genomföras.

-          Utskottet beslutade motta en föredragning av Kärnavfallsrådet om slutförvaret.

-          Utskottet beslutade att en av Civilförvarsförbundet och Blå stjärnan önskad uppvaktning hänvisas till partierna.

-          Anmäldes att sammanträdet torsdagen den 15 oktober utgår.

 

§ 4

Justering FöU3

Granskades förslag till betänkande 2009/10:FöU3 Signalspaning.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:FöU3 justerades.

 

Anmäldes 2 reservationer av (s, v, mp).

 

Anmäldes att ett pressmeddelande utfärdats.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 13 oktober
kl. 11.00.

 

 

Utskottet ajournerade sammanträdet kl. 10.05-10.30.

 

 

§ 6

Föredragning

Professor Ishtiaq Ahmed från Institute of South Asian Studies (ISAS), National University of Singapore, informerade om situationen i Afghanistan och Pakistan.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 7

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-10-13

 

 

                            Rolf Gunnarsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:4

 

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ers Björn Lind (s) t.o.m. 15/2-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.