Protokoll utskottssammanträde 2009/10:4

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:4

 

ARBETMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4

 

DATUM

Tisdagen den 20 oktober 2009

TID

11.00-12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och analyschefen Clas Olsson, Arbetsförmedlingen.

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Informerades om nästa sammanträde torsdagen den 22 oktober kl. 10.00 då information från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kommer att lämnas.

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Informerades om kommissionens yttrande om två medlemsstaters ansökningar om förlängd övergångsperiod för läkare under utbildning.

 

§ 3

Justering av yttrande 2009/10:AU1y

 

Utskottet justerade yttrande 2009/10:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad till finansutskottet.

 

Anmäldes avvikande meningar.

 

§ 4

Behandling av proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. och följdmotion

 

Utskottet behandlade propositionen och motionen
(bet. 2009/10:AU4).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5a

Fråga om mottagande av motioner

 

Utskottet beslutade att ta emot motionerna 2009/10:Ub551 yrk. 13 och 2009/10:Ub559 yrk. 2 från utbildningsutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5b

Fråga om överlämnande av motioner

 

Utskottet beslutade, under förutsättning av berörda utskotts medgivande, att överlämna motion 2009/10:A394 yrk. 3 till finansutskottet och motion 2009/10:A388 yrk. 1 till skatteutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:3 justerades.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

§ 9

Övrigt

 

Informerades om att den planerade utskottsfesten kommer att äga rum måndagen den 14 december kl. 18.00 i Bååtska rummet.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 oktober kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Sanna Feltenmark

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:4

 

 

Info

§ 1-10

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

+)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*)

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

*)

+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten