Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Protokoll utskottssammanträde 2009/10:5

Skatteutskottets protokoll 2009/10:5

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5

 

DATUM

2009-11-03

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Ordföranden hälsade Ann-Charlott Tunved välkommen till utskottet som extra föredragande.

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:4.

 

§ 2

Inkomna handlingar, m.m.

Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2.

 

Kanslichefen påminde om skatteseminariet den 11 november kl. 09.00–17.00 i förstakammarsalen. De som inte redan anmält sig kan göra det snarast. Hittills har 88 personer anmält sig.

 

Utskottet beslutade att från arbetsmarknadsutskottet ta emot motion 2009/10:A388 yrkande 1 av Helén Pettersson i Umeå och Ibrahim Baylan (s).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey

Fortsattes behandlingen av  proposition 2008/09:208.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU4.

Anmäldes särskilt yttrande av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 4 november kl. 12.00.

 

§ 4

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:209.

Utskottet justerade betänkande 2009/09:SkU5.

Anmäldes särskilt yttrande av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 4 november kl. 12.00.

 

§ 5

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:222 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU6.

Anmäldes reservation av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 4 november kl. 12.00.

 

 


 

§ 6

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:223 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU7.

Anmäldes reservation av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 4 november kl. 12.00.

 

 

§ 7

Prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Föredrogs proposition 2009/10:17.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 8

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal mellan Sverige och Caymanöarna

Föredrogs proposition 2009/10:19.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 9

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba

Föredrogs proposition 2009/10:26.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 10

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Föredrogs proposition 2009/10:25.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 11

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Föredrogs proposition 2009/10:1, utgiftsområde 3, och motioner.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 12

Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Föredrogs proposition 2009/10:11.

Utskottet justerade betänkande 2009/10:SkU9.

 

 

§ 13

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Föredrogs proposition 2009/10:15.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 14

Övrigt

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 november kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:5

 

 

§ 1

§ 2–10

11–

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (m)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-10-16

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.