Protokoll utskottssammanträde 2009/10:7

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:7

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7

 

DATUM

2009-11-17

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 10 november 2009 justerades med viss ändring.

 

§ 2

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter samt motioner från allmänna motionstiden 2009.

 

Förslag till betänkande 2009/10:MJU11 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter justerades.

 

§ 3

Presentation av forskningsöversikt fiske

Uppföljnings- och utvärderingsgruppens forskningsöversikt fiske presenterades.

Utskottet beslutade att översikten ska tryckas och ges ut i serien Rapporter från riksdagen.

§ 4

Informationsmöte

Utskottet beslutade att ta emot miljöministern torsdagen den 10 december kl 11.00 för information om det svenska ordförandeskapet i Miljörådet.

 

§ 5

Kommande Jordbruks- och fiskeråd

Utskottet beslutade att ta emot information inför kommande Jordbruks- och fiskeråd samt redogörelse för avgående och inkommande ordförandeskap av jordbruksministern torsdagen den 14 januari kl 08.00. Mötet genomförs per telefon.

 

§ 6

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 november 2009 kl 08.00. Vid detta sammanträde kommer information att lämnas inför det extrainsatta Miljörådet den 23 november.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 26 november 2009

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:7

 

§§ 1-6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande