Protokoll utskottssammanträde 2009/10:8

Trafikutskottets protokoll 2009/10:8

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8

 

DATUM

2009-11-12

TID

Kl. 09.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Seminarium om samhällsekonomiska kalkyler

 

Utskottet inhämtade information om samhällsekonomiska kalkyler.

 

Program med förteckning över inbjudna myndigheter,
organisationer och företag redovisas i bilaga 2.

 

 

Vid protokollet

 

Daniel Lindholm

 

Justeras

2009-11-17

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:8

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2009-11-12

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:8

 

 

Seminarium om samhällsekonomiska kalkyler

 

 

Datum: Torsdagen 12 november kl. 09.00-12.00

Plats: Skandiasalen, ingång från Mynttorget 2

 

Program

 

kl. 09.00 Välkomna! Lena Hallengren (s), ordförande trafikutskottet

 

kl. 09.05 Om den samhällsekonomiska modellen, begrepp och komponenter, Jan-Eric Nilsson, professor, VTI

 

kl. 09.45 Den samhällsekonomiska modellen - styrkor och svagheter, Jonas Eliasson, professor, KTH

 

kl. 10.15 Paus med kaffe och smörgås, bokbord

 

kl. 10.35 Finns alternativ till den samhällsekonomiska modellen? Gunnar Falkemark, professor, Göteborgs universitet

 

kl. 10.50 Diskussion och frågor

 

kl. 11.55 Summering och avslutning, Jan-Evert Rådhström, (m), vice ordförande, trafikutskottet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sändlista

 

Sändlista

Finansutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet

Finansdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Utredaren för den nya myndigheten Trafikanalys

Utredaren för den nya myndigheten Trafikverket

Vägverket

Banverket

Sjöfartsverket

Luftfartsverket

Tillväxtverket

Naturvårdsverket

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Verket för innovationssystem, VINNOVA

Riksrevisionen

Konjunkturinstitutet

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Näringslivets transportråd

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.