Protokoll utskottssammanträde 2009/10:8

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:8

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8

 

DATUM

2009-11-26

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

 

Ordförande öppnade sammanträdet samt gratulerade statsrådet Cecilia Malmström till utnämningen som kommissionär.

 

§ 2

Föredragning

 

Statsrådet Cecilia Malmström, politisk sakkunnig Oscar Wåglund Söderström och departementsrådet Torbjörn Haak, samtliga SB, redogjorde för Lissabonfördragets ikraftträdande.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2009/10:8.

 

§ 4

Meddelanden och administrativa frågor

 

Kanslichefen meddelade att program för utrikesutskottets och socialutskottets offentliga seminarium om hiv/aids den 1 december samt utrikesutskottets offentliga seminarium om internationella handikappfrågor den 3 december är utdelat på bordet.

 

Det meddelades att Turkiets EU-minister, Egemen Bagis, kommer till Sverige den 1 december. Utskottet beslutade att ta emot besöket tisdagen den 1 december kl. 13.30.

 


 

§ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella EU-frågor

 

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 458

Har behandlats i betänkande 2009/10:UU2.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 461

Har behandlats i betänkande 2009/10:UU2.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 495

Ska behandlas i betänkande med yrkanden om Latinamerika.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 533

Ska behandlas i vårens betänkande 2009/10:UU10.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 590

Ska behandlas i vårens betänkande 2009/10:UU10.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 616

Har behandlats i betänkande 2009/10:UU2.

Kommissionsmeddelande KOM(2009) 619

Har behandlats i betänkande 2009/10:UU2.

§ 6

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras torsdagen den 3 december 2009

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:9

 

§1–6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Ullenhag (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.