Protokoll utskottssammanträde 2009/10:9

Trafikutskottets protokoll 2009/10:9

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9

 

DATUM

2009-11-17

TID

Kl. 11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från AB Svensk Bilprovning

 

Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, AB Svensk Bilprovning, informerade utskottet om företagets verksamhet inför förslag om reglering av bilprovningsverksamheten.

§ 2

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2009/10:7 från den 10 november 2009 och protokoll 2009/10:8 från den 12 november 2009.

 

§ 3

Utgiftsområde 22 kommunikationer

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:1 Budgetproposition för 2010 Utgiftsområde 22 Kommunikationer och motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU7.

 

Reservationer anmäldes enligt följande:

 

 1. Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfarstverket (punkt 1)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 2. Miljöfrågor och jämställdhet (punkt 2)
  av s-ledamöterna.
 3. Miljöfrågor och jämställdhet (punkt 2)
  av v-ledamoten.
 4. Miljöfrågor och jämställdhet (punkt 2)
  av mp-ledamoten.


 5. Flygplatssystemet (punkt 3)
  av s- ledamöterna.
 6. Flygplatssystemet (punkt 3)
  av v- ledamoten.
 7. Bromma flygplats (punkt 4)
  av v- och mp-ledamöterna.
 8. Övriga infrastrukturfrågor (punkt 6)
  av s-ledamöterna.

 

 

§ 5

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 19 november 2009 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Daniel Lindholm

 

 

Justeras

2009-11-19

 

Lena Hallengren

 

 

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:9

 

§ 1-6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (kd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2009-11-17

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:9

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

Förslag till tävling om järnvägens utformning mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

 

RD-160-601-2009/10

 

Ja

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.