Protokoll utskottssammanträde 2009/10:9

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:9

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9

 

DATUM

Tisdagen den 17 november 2009

TID

11.00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Information

 

Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av chefen för avdelningen Kompletterande aktörer Anne Odergren och chefen för ledningsstaben Jan-Olof Dahlgren, Arbetsförmedlingen.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att motionstiden för proposition 48 om Lavaldomen förlängts till den 9 december och att motionstiden för proposition 49 om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen går ut den 1 december.

 

§ 3

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 4

Fråga om mottagande av motioner 

 

Utskottet beslutade att ta emot motion 2009/10:K387 (s) från konstitutionsutskottet och motionerna 2009/10:Kr220 (s) och 2009/10:Kr292 (s) från kulturutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Avrapporteringar

 

Ordföranden och vice ordföranden rapporterade från EU-ordförande­konferensen om jämställdhet i politiken och arbetslivet som hölls i riksdagen den 12-13 november. Synpunkter på deltagandet från AU lämnades.

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:8 justerades.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2009/10:614.

 

§ 8

Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 november kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Linda Backman

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Berit Högman

 

 

 

 

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:9

 

§ 1

§ 2-4

§ 5-9

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*)

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*)

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091123

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*)

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*)

+)

*

 

*

Anm. Vid J.E:s frånvaro

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

-

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

*)

+)

*

 

*

Anm. Vid S.Y.P:s frånvaro

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.