Protokoll utskottssammanträde 2009/10:9

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:9

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9

 

DATUM

2009-12-08

TID

09.00-09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:7 och 2009/10:8

 

 

2 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

3 §

Överlämnande av motion

 

Utskottet beslutade – under förutsättning av berört utskotts medgivande – att överlämna motion 2009/10Ub337 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner (fp) till kulturutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade motioner om forskning och forskarutbildning [FPM-UbU10].

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade motioner om vuxenutbildning [FPM-UbU11].

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade motioner om studiestöd [FPM-UbU12].

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras den 11 februari 2010

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:9

 

1-4 §§

5 §

6 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande