Protokoll utskottssammanträde 2010/11:16

Finansutskottets protokoll 2010/11:16

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16

 

DATUM

2010-12-14

TID

11:00-11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Närvarobeslut

Utskottet beslutade att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Henrik Paulander från EU-nämnden fick vara närvarande under informationen om aktuella EU-frågor, punkt 2.

 

§ 2

Information om aktuella EU-frågor m.m.

Finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman informerade utskottet och svarade på frågor.

 

Medföljande från Finansdepartementet: Statssekreterare Susanne Ackum, departementsråd Åke Törnqvist, departementsråd Lars Lundberg, planeringschef Jörgen Eklund, pressekreterare Markus Sjökvist och Erik Eldhagen.

 

§ 3

 

 

Anmälningar

Näringsutskottet bjuder in finansutskottets ledamöter att delta vid näringsutskottets sammanträde med riksrevisorn den 18 januari. Utskottet deltar tillsammans med näringsutskottet i ett besök på Svensk Exportkredit den 8 februari.

 

§ 4

Godkännande av ett utökat åtagande under IMFs modifiera nya lånearrangemang (NAB) (FiU17)

Utskottet behandlade framställning 2010/11:RB7.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2010/11:12.

 

§ 6

 

 

 Nästa sammanträde
 
Torsdag den 16 december kl. 9:00.

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 


 


FINANSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:16

 

§ 1-6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Eriksson ( MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Åsling (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande