Protokoll utskottssammanträde 2010/11:22

Näringsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22

 

DATUM

2011–03–01

TID

11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

                      

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:21.

 

 

§ 2

Information från Utrikesdepartementet

 

Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, lämnade information om frågor inom handelsministerns område inför möte med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 mars. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Gustav Ahlsson, enhetschef Eva Walder samt kansliråden Anders Karlsland och Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet.

 

 

§ 3

Statliga företag (NU7)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2009/10:140 med 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande samt Riksrevisionens styrelses redogörelse 2010/11:RRS6 om AB Svensk Exportkredit och motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 7 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av M-, FP-, C- och KD-ledamöterna,

 

vid punkt 2 av S- och V-ledamöterna,

 

vid punkt 4 av MP-ledamoten,

 

vid punk 5 av M-, FP-, C- och KD-ledamöterna,

 

vid punkt 6 av S-, MP- och V-ledamöterna,

 

vid punkt 7 av MP- och V-ledamöterna,

 

vid punkt 8 av V-ledamoten,

 

vid punkt 10 av V-ledamoten,

 

vid punkt 11 av S-, MP- och V-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

vid punkt 2 av MP-ledamoten,

 

vid punkt 7 av S-ledamöterna,

 

vid punkt 9 av MP-ledamoten.

 

 

§ 4

Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet (NU17)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:61 om genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 5

Information från Kommerskollegium

 

Generaldirektör Lena Johansson och enhetschef Thomas Hagman, Kommerskollegium, lämnade information dels om Kommerskollegiums verksamhet, dels om aktuella WTO-frågor.

 

 

§ 6

Inställt sammanträde

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 10 mars.

 

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 3 mars 2011

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:22

 

§ 1-5

§ 6

§ 7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (MP), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Andersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande