Protokoll utskottssammanträde 2010/11:25

Skatteutskottets protokoll 2010/11:25

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25

 

DATUM

2011-06-07

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU

 

Statssekreterare Hans Lindberg och finansråd Per Classon, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:24.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen bad alla notera att en ärende- och sammanträdesplan för skatteutskottet skickats med handlingarna till dagens sammanträde. Vidare påminde kanslichefen om mötet med kommissionären Šemetas den 16 juni 2011 kl. 09.30 – ca 10.30 i Skandiasalen. Det kommer att vara simultantolkning engelska/svenska och diskussioner om bl.a.

-          moms och särskilt moms på ideella föreningar

-          förslaget till ändringar i energiskattedirektivet

-          fortsatt diskussion om CCCTB.

Ett underlag kommer att skickas ut inför mötet. Om någon särskild fråga bör tas med där kan det meddelas kansliet i förväg.

 

§ 4

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg (SkU34)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:133 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:SkU34.

 

SD-ledamoten anmälde reservation. MP- och V-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

 


 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 9 juni 2011 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 9 juni 2011

 

 

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:25

 

§ 1–

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Munkhammar (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna SteeleKarlström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wickberg (C)  110513-110613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                                         2011-05-13

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.