Protokoll utskottssammanträde 2010/11:26

Finansutskottets protokoll 2010/11:26

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26

 

DATUM

2011-02-17

TID

10:30-11:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

 

Anmälningar

 

- En förfrågan från SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier) till    
  utskottet om intresse för att medarrangera ett seminarium om ekonomiskt –
  politiskt samarbete inom EU.
Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att
  tillsammans med SIEPS förbereda ett seminarium i riksdagen i slutet av våren.

 

- Utskottet beslutade att kalla riksrevisor Gudrun Antemar den 17 mars för en föredragning om Riksrevisionens rapporter som behandlas i § 9 och 10.

 

§ 2

Ändring i lagen om Sveriges riksbank (FiU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2010/11:RB6.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU16.

 

§ 3

Statlig förvaltning (FiU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU28.

 

S-, V och MP-ledamöterna anmälde reservationer. Tid för inlämning av reservationerna bestämdes till den 22 februari kl 15.00.

 

§ 4

Offentlig upphandling (FiU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU29.

 

S-, V och MP-ledamöterna anmälde reservationer och särskilda yttranden. Tid för inlämning av dessa bestämdes till den 22 februari kl 15.00.

 

§ 5

Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte (FiU45)

Utskottet behandlade och justerade utkast till betänkande FiU45.

 

M, FP, C och KD -ledamöterna anmälde en reservation. Tid för inlämning av reservationen bestämdes till den 18 februari kl 15.00.

 

§ 6

Utlåtande över en EU-ram för krishantering inom finanssektorn (FiU27)

Utskottet behandlade meddelande från kommissionen KOM (2010)579 och faktaPM från regeringskansliet 2010/11:FPM32 Ramverk för bankkrishantering.

 

Ärendet bordlades.

§ 7

 

 Statistikfrågor (FiU32)
Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

EU-förslag Omnibus 2-direktiv

Utskottet inledde Subsidiaritetsprövningen av  KOM(2011) 8.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Riksrevisionens rapport: IT inom statsförvaltningen

Utskottet behandlade rapporten RIR 2011:4.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Riksrevisionens rapport: Statliga IT-projekt som överstiger budget

Utskottet behandlade rapporten RIR 2011:5.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 och 2010/11:25.

 

§ 12

 

 

 Nästa sammanträde
Tisdag 1 mars kl 09.00, följt av öppen utfrågning kl 10:00 i förstakammarsalen: Den svenska kreditutvecklingen och ansvariga myndigheters åtgärder.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 

 

 

 FINANSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:26

 

§ 1-4

§ 5-7

§ 8-12

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        Jörgen Andersson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Eriksson ( MP)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Åsling (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.