Protokoll utskottssammanträde 2010/11:26

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26

 

DATUM

2011-03-01

TID

11.00-11.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:24 och 2010/11:25.

 

§ 2

Utrikes resa

 

Utskottet beslutade att företa studieresa till Luxemburg den 21–23 mars 2011.

 

§ 3

Inbjudan till Mexico

 

Bitr. kanslichefen informerade om en inbjudan till Mexicanska senaten den 11–13 mars 2011.

 

§ 4

Besök från Sydafrika

 

Bitr. kanslichefen informerade om besök från Sydafrika. Utskottet beslutade att ta emot delegationen torsdagen den 31 mars 2011.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

§ 6

Inställt sammanträde

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet torsdagen den 3 mars 2011.

 

§ 7

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över EU-relaterade handlingar och redogjorde för ett yttrande, som har överlämnats för kännedom till utskottet, angående kommissionens meddelande om översynen av skyddet av personuppgifter i unionen, KOM(2010) 609 från tyska förbundsrådet.

 


 

§ 8

Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet (KU26)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av Europeiska kommissionens rapport KOM(2010) 547.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

JO som nationellt besöksorgan enligt OPCAT

 

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2010/11:JO2.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat  2011-03-08

 

 

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval  2011-02-04

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:26

 

§ 1

§ 2-9

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

-

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande