Protokoll utskottssammanträde 2010/11:30

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:30

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30

 

DATUM

2011-06-22

TID

08.00–08.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2010/11:28 och 29.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att en deltagarlista för studiebesöket till Helsingfors den 8-9 september 2011 delats på bordet.

 

§ 3

Rapporter

Claes-Göran Carlsson (S) meddelade att han besökt flygindustriutställningen i Paris.

 

Hans Wallmark (M) hade tillsammans med Mats Johansson (M) och Johan Forssell (M) besökt förbanden i I 19 och A 9. Den nordiska övningsverksamheten betonades.

 

§ 4

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (FöU2y)

Utskottet justerade förslag till utskottets yttrande 2010/11:FöU2y.

 

SD-ledamoten anmälde en avvikande mening.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

EU-frågor

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

-          Promemoria om rapport TTE-rådet (energi) den 10 juni 2011.

-          Pressmeddelande 11687/11 från Europeiska unionens råd om frågor som diskuterades vid 3103:e mötet.

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

§ 6

 

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ordföranden får utskottets godkännande att justera det sista sammanträdesprotokollet.

 

Nästa sammanträde

Ordförande Peter Hultqvist (S) tackade ledamöter och kansli för den tid som varit och önskade en trevlig sommar. Vice ordförande Cecilia Widegren (M) tackade på utskottets vägnar ordföranden och önskade också en trevlig sommar.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2011-06-22

 

 

                            Peter Hultqvist

 


 


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:30

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Ågren Wikström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Åhman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande