Protokoll utskottssammanträde 2010/11:31

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:31

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31

 

DATUM

2011-09-15

TID

09.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att:

-          Pressmeddelande 12865/11 från Europeiska unionens råd om frågor som diskuterades vid 3106:e mötet i rådet delats ut på bordet.

-          en skrivelse från Försvarsmakten om kostnader för Nordic Battle Group 2011 delats ut på bordet.

-          en delegation om 5–6 personer från Indiska parlamentets försvarsutskott kommer på ett besök till utskottet onsdagen den 21 september för överläggningar.

-          inbjudningar till Folk- och Försvars Sälenkonferens kommer att skickas ut i oktober.

-          ett fullständigt förslag till arbetsprogram för utskottet kommer att tillkännages inom kort.

 

§ 2

Rapporter

Kanslichefen meddelade att en rapport skickats ut till ledamöterna om
en konferens för ordförandena i medlemsländernas försvarsutskott (Conference of Defence Affairs Committee Chairs of Parliaments of  EU Member States – CODACC) som ägt rum under perioden 3–5 juli 2011 i Warszawas parlament (Sejm och Senaten).  Från svensk sida deltog ordföranden i riksdagens försvarsutskott Peter Hultqvist (S) samt kanslichefen Ingemar Wahlberg.

 

§ 3

EU-frågor

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

-          Följedokument till förslag till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material, SEK(2011) 1006

-          Förslag till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material, KOM(2011) 518

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

§ 4

Information

Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av politiskt sakkunnig Katarina Henriksson, pressekreterare Mikael Östlund, departementsråd Michael Moore, kansliråd Per Bolinder och departementssekreterare Jon Stridh från Försvarsdepartementet och generaldirektör Ulf Bengtsson, personaldirektör Per-Olov Stålesjö och chefen för förbandsproduktionen, generalmajor Gunnar Karlsson och säkerhetspolitisk rådgivare Kristina Bergendal från Försvarsmakten informerade om Försvarsmaktens personalförsörjning.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 5

Övriga frågor

Kanslichefen meddelade att regeringens proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen bordläggs i dag. Om utrikesutskottet – till vilket ärendet remitteras – föreslår att det bereds i sammansatt utrikes- och försvarsutskott, beslutar försvarsutskottet att så ska ske.

 

Som en slutsats av mötet med Försvarsdepartementet och Försvarsmakten angående personalförsörjningen noterade ordföranden behovet av att följa upp detta med Försvarsminister Sten Tolgfors i samband med sammanträdet den 27 september.

 

§ 6

 

 

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 20 september

kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2011-09-20

 

 

                            Peter Hultqvist

 


 


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:31

 

§ 1-6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Ågren Wikström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Åhman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.