Protokoll utskottssammanträde 2010/11:33

Kulturutskottets protokoll 2010/11:33

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33

 

DATUM

Torsdagen den 19 maj 2011

TID

Kl. 09.30–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering

 

 

Justerades protokoll 2010/11:32 av den 12 maj 2011.

 

 

 

 

§ 2

Insatser för läsfrämjande och digitalisering (KrU8)

 

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om insatser för läsfrämjande och digitalisering (jfr prot. 2010/11:29.2).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2010/11:KrU8 justerades.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

 

 

 

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

 

Kanslichefen anmälde en skrivelse från Kultur- och Utbildningsdepartementen med kommenterad dagordning med tillhörande dokument inför rådsmötet utbildning, ungdom, kultur och idrott den 19-20 maj 2011.

 

 

 

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 7 juni 2011 kl. 11.00

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Tina Hökebro

 

 

Justeras

 

Berit Högman

 

 

Bilaga

Närvaroförteckning

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2010/11:33

                                                                 §§

1

2–4

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Högman, Berit (S), ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nylander, Christer (FP) vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnusson, Cecilia (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodén, Anne Marie (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnsson, Peter (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montan, Göran (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engle, Kerstin (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svedberg, Per (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zedell, Christina (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flanking, Anders (C)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From, Isak (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtmeister, Peder (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehn, Tina (MP)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlson, Andreas (KD)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Mattias (SD)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg, Bengt (V)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adan, Amir (M)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gille, Agneta (S)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntti, Ellen (M)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellman, Jörgen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkhammar, Johnny (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouveng, Helena (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pettersson, Leif (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SteeleKarlström, Anna (FP)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Sara (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarlsson, Annika (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börjesson, Agneta (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensson, Michael (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan, Mehmet (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbult, Roland (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransson, Josef (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björlund, Torbjörn (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmström, Louise (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backman, Hans (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holma, Siv (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavesson, Olof (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petzäll, William (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfsson, Thoralf (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclund, Annika (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkesson, Anders (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande