Protokoll utskottssammanträde 2010/11:33

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:33

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33

 

DATUM

2011-09-14

TID

16.00–17.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-frågor på migrationsområdet

 

Statsrådet Tobias Billström m.fl., Justitiedepartementet, informerade

utskottet om

– det gemensamma europeiska asylsystemet

– meddelande om samarbete på området för rättsliga och inrikes frågor inom det östliga partnerskapet

– informationssystemet för viseringar (VIS)

– förslag om inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde

 

§ 2

EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde

 

Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av KOM(2011) 461.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

§ 3

Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU3)


Utskottet behandlade proposition 2010/11:142.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Förbättringar inom familjepolitiken (SfU4)

 

Utskottet bordlade behandlingen av proposition 2010/11:146 och motioner.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

– Reseberättelsen över utskottets resa till Grekland den 23-27 maj 2011 anmäldes. Utskottet beslutade att överlämna berättelsen till riksdagsstyrelsen.

 

– Planen för utskottets arbete under hösten diskuterades.


– Anmäldes besök från det norska stortingets kommunal- och förvaltningsutskott och det rumänska parlamentets socialutskott den 29 september 2011. Vidare anmäldes ett besök från det tjeckiska parlamentet den 17 november 2011.

 

– Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 september 2011 kl. 09.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 27 september 2011

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:33

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.