Protokoll utskottssammanträde 2010/11:36

Näringsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36

 

DATUM

2011–05–12

TID

10.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:35.

 

 

§ 2

Information om Eureka

 

Nationella projektkoordinatorn Tomas Aronsson, Verket för innovationssystem (Vinnova), lämnade information om Eureka.

 

 

§ 3

Återrapport från studiebesök vid OECD i Paris

 

Utskottet fick återrapport av Börje Vestlund från studiebesök vid OECD i Paris den 8 och 9 maj.

 

 

§ 4

Anmälan av inkommen faktapromemoria

 

Anmäldes följande inkommen faktapromemoria:

 

Förordning om handelspolitiska rättsakter (Trade Omnibus) (2010/11:FPM93).

 

Faktapromemorian lades till handlingarna.

 

 

§ 5

Inställande av sammanträde

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 31 maj.

 

 

§ 6

Beslut om deltagande vid sammanträdet

 

Utskottet medgav att en tjänsteman från utbildningsutskottet får närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan.

 

 

§ 7

Överläggning om en rymdstrategi för Europeiska unionen

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om kommissionens meddelande (KOM(2011) 152) om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst. Underlaget för utskottets ställningstagande utgjordes av regeringens redovisade preliminära svenska ståndpunkt i faktapromemorian 2010/11:FPM105 Meddelande om en rymdstrategi för Europeiska unionen (se bilaga 2).

Härvid närvarade även departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i faktapromemorian.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 19 maj 2011

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:36

 

§ 1-6

§ 7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (MP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant Marianne Åhman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant Mats Sander (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.