Protokoll utskottssammanträde 2010/11:42

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42

 

DATUM

2011-06-07

TID

12.07–12.26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:41.

 

§ 2

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

§ 3

Inställda sammanträden

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdena den 9 och 14 juni 2011.

 

§ 4

Höstens sammanträde

 

Utskottet beslutade att höstens första sammanträde äger rum torsdagen den 15 september 2011 kl. 09.30.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2.

 

§ 7

Det europeiska medborgarinitiativet

 

Kanslichefen anmälde utsänd promemoria, 2011-06-01, om det europeiska medborgarinitiativet.

 

§ 8

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar och informerade om utsänd rådspromemoria om rådets möte i Luxemburg den 9–10 juni 2011 avseende förslaget till direktiv om en europeisk utredningsorder.

 

§ 9

Uppföljning och utvärdering

 

Bitr. kanslichefen redogjorde för tidigare utsänd promemoria,
2011-05-26, om förslag till uppföljning och utvärdering under mandatperioden.

 

Utskottet beslutade att påbörja uppföljning och utvärdering av 2010 års allmänna val.

 

§ 10

Forskning och framtidsfrågor

 

Bitr. kanslichefen redogjorde för utsänd promemoria, 2011-06-03, om plan avseende konstitutionsutskottets och dess kanslis arbete med forsknings- och framtidsfrågor 2010/11–2013/14.

 

Utskottet beslutade att påbörja arbetet med forsknings- och framtidsfrågor gällande valsäkerhet och valdeltagande.

 

§ 11

Övriga frågor

 

Ordföranden framförde, för sig och på ledamöternas vägnar, ett stort tack till utskottsrådet Åse Matz och kanslichefen Bertil Wennberg som  snart går i pension.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2011-06-16

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval  2011-04-15

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:42

 

§ 1-8

§ 9-11

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.