Protokoll utskottssammanträde 2010/11:42

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:42

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42

 

DATUM

Onsdagen den 22 juni 2011

TID

08.45–08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

           

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 3

Vissa beredningsfrågor inför subsidiaritetsprövningar

 

Informerades om att två aktuella ärenden inkommit till utskottet.

 

På förslag beslutades att delegera möjligheten att begära in synpunkter från Regeringskansliet och eventuella andra myndigheter till presidiet. Presidiet kommer underhand att kommunicera med och inhämta partiernas åsikter i sakfrågan.

 

Ärendena föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Protokoll 2010/11:41 justerades.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2010/11:3089.

 

§ 7

 

 

Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 8

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde – utöver det som föranleds av subsidiaritets-prövningarna enligt § 3 – hålls den 11 oktober 2011.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

Linda Backman

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Tomas Tobé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2010/11:42

 

§ 1-8

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

V

D

V

D

V

D

V

D

V

D

V

D

V

Tomas Tobé (M)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen och med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande och ) anger del av dagordningspunkten.

I kolumn V anges vilka ledamöter som deltagit i votering.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.