Protokoll utskottssammanträde 2010/11:42

Socialutskottets protokoll 2011/12:42

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42

 

DATUM

2012-06-14

TID

08.45–08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:41

 

§ 2

Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen (SoU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:SoU21.

 

S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

§ 3

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 4

Bemyndigande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Utskottet bemyndigade ordföranden att i förekommande fall under sommaruppehållet inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

 

§ 5

Uppdrag att justera protokollet

 

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

 

 

§ 7

Avtackning

 

Avtackning av ordföranden sker i Templum onsdagen den 20 juni
kl. 10.00. I samband därmed finns möjlighet för utskottets presidium, ledamöter och kansli att önska varandra Glad sommar.


 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 27 augusti 2012

kl. 16.30.

 

 

 

                      

 

                       Vid protokollet              

 

 

   

 

                       Justeras den 14 juni 2012

 

 

                       

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:42

 

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (C), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (S), vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt(SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.