Protokoll utskottssammanträde 2010/11:43

Finansutskottets protokoll 2010/11:43

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43

 

DATUM

2011-06-09

TID

10:30-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Information om aktuella EU-frågor
Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet om aktuella upphandlingsfrågor inom EU och svarade på frågor.

Medföljande tjänstemän från Socialdepartementet: Gunilla Hulting, Richard Falkendal och Maria Boshnakova

§ 2

Anmälningar
- Utskottet beslutade bemyndiga presidiet att inhämta regeringens synpunkter på  
   subsidiaritetsaspekten av direktivförslag under sommaruppehållet.

§ 3

Vårändringsbudget (FiU21)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU21

S, MP, SD och V-ledamöterna anmälde reservationer.
S och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Tid för inlämning av dessa bestämdes till fredag den 10 juni kl.13.00

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 (FiU24)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU24.

V-ledamoten anmälde en motivreservation.
Tid för inlämning av reservationen bestämdes till fredag den 10 juni kl.13.00

§ 5

Årsredovisning för staten 2010 (FiU33)

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU33.

§ 6

Utveckling inom den kommunala sektorn 2010 (FiU34)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU34.

S, SD och V- ledamöterna anmälde reservationer.
MP ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.
Tid för inlämning av dessa bestämdes till fredag den 10juni kl.13.00

 

 

§ 7

Ramverk för finanspolitiken (FiU42)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU42.

SD och V- ledamöterna anmälde en reservation respektive en motivreservation.
Tid för inlämning av dessa bestämdes till fredag den 10 juni kl.13.00

§ 8

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2010/11:42.

§ 9

Nästa sammanträde
Tisdag 14 juni kl 11:00

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra


 


FINANSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:43

 

§1

§ 2-10

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.