Protokoll utskottssammanträde 2010/11:43

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:43

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43

 

DATUM

Måndagen den 29 augusti 2011

TID

14.00–14.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

           

 

 

§ 1

Subsidiaritetsprövning av förslag till Europarlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, KOM(2011) 336 slutlig (justering)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, KOM(2011) 336 slutlig. Regeringens ståndpunkt har inhämtats i form av fakta-PM 2010/11:FPM133.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde är ännu inte inplanerat.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

Lars Davidsson

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Tomas Tobé

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2010/11:43

 

§ 1-2

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

V

D

V

D

V

D

V

D

V

D

V

D

V

Tomas Tobé (M)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen och med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande och ) anger del av dagordningspunkten.

I kolumn V anges vilka ledamöter som deltagit i votering.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.