Protokoll utskottssammanträde 2010/11:44

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44

 

DATUM

2011-09-15

TID

09.34–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny kanslichef

 

Ordföranden hälsade Kristina Svartz välkommen till utskottet som kanslichef.

 

§ 2

Ny föredragande

 

Ordföranden hälsade Ann-Charlotte Bragsjö välkommen till utskottet som föredragande.

 

§ 3

Närvarobeslut

 

Ordföranden hälsade jur.stud. Therese Helin välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att Therese Helin får närvara vid utskottets sammanträden under den tid hon praktiserar vid kansliet.

 

Ordföranden hälsade Joel Löfgren från riksdagens bibliotek välkommen som praktikant. Utskottet beslutade att Joel Löfgren får närvara vid utskottets sammanträden under hösten.

 

§ 4

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för medborgarna (2013), KOM(2011) 489.

 

§ 5

Åtalsanmälan

 

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 051-3248-2010/11. Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd för brott.

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Utrikes resor

 

Kanslichefen tog upp frågan om utrikes resor i två delegationer som beslutades den 31 maj 2011.

 

Utskottet beslutade att båda resorna om möjligt bör företas i vecka 10.

 

§ 7

Inkommande besök

 

Bitr. kanslichefen anmälde att

 

-          Grundlagsutskottet från Finland besöker utskottet den 20 september 2011 kl. 11.00–13.00.

-          Stortinget från Norge besöker utskottet den 29 september       kl. 09.00–10.00.

-          en delegation från Kina besöker utskottet den 27 oktober 2011  kl. 11.00.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser, bilaga 2.

 

§ 9

Höstens sammanträdestider

 

Utskottets sammanträdestider för hösten 2011 fastställdes, bilaga 3.

 

§ 10

EU-bevakning

 

Föredragandena redogjorde bl.a. för

 

-          förhandlingsutvecklingen vad gäller direktivet om bekämpande av sexuell exploatering av barn m.m.

-          avtal mellan EU:s medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i EU:s intressen. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Justitiedepartementet

-          en rapport från det informella ministermötet för rättsliga och inrikes frågor den 18–19 juli 2011 i Sopot.

 

§ 11

EU-förslag om Europaåret för medborgarna (2013)

 

Utskottet inledde subsidiarietsprövningen av KOM(2011) 489.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens utvärderingsrapport KOM(2011) 225.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 13

Forsknings- och framtidsfrågor

 

Föredraganden redogjorde för utsänd promemoria, 2011-09-06, om förslag till kunskapsöversikt om minoriteter.

 

Utskottet gav kansliet i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra kunskapsöversikten.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2011-10-11

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Ändrad 2011-08-15

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:44

 

§ 1-13

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Flanking (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.