Protokoll utskottssammanträde 2010/11:44

Finansutskottets protokoll 2010/11:44

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44

 

DATUM

2011-06-14

TID

11:03-12:03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Anmälningar
-Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsminister Peter Norman till sammanträdet torsdag den 16 juni för överläggningar om Omnibus 2.

-Utskottet beslutade att kalla budgetstatssekreteraren till sammanträdet den tidag 21 juni för överläggningar om EUs budget för 2012 samt att bjuda in EU-nämnden att delta.

 

§ 2

Närvarobeslut
Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under paragraf 10 .

 

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU20.

S, MP, SD och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 4

Investeringsfondsfrågor (FiU38)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU38.

 

§ 5

Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island (FiU36)
Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FiU36.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 6

Ändringar i sjukförsäkringen (FiU7y)
Utskottet behandlade fråga om yttrande till SfU.

Utskottet beslutade att avge yttrande och i övrigt bordlägga ärendet.

 

§ 7

Övrig fråga

Utskottet beslutade att ta upp betänkandet 2010/11:FiU21, Vårändringsbudget för 2011, vid nästa sammanträde för eventuell omjustering.

 


 

§ 8

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2010/11:43.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdag 16 juni kl 10.30

 

§ 10

Information om aktuella EU-frågor

Finansminister Anders Borg informerade utskottet och svarade på frågor.


Medföljande från Finansdepartementet:

Statssekreterare Susanne Ackum, politiskt sakkunnig Emil Antonsson,

ämnesråd Erik Eldhagen och pressekreterare Daniel Valliolahi.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra


 


FINANSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:44

 

§1-10

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.