Protokoll utskottssammanträde 2010/11:45

Finansutskottets protokoll 2010/11:45

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:45

 

DATUM

2011-06-16

TID

10:30-11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Anmälningar
Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollen från sammanträdena den 16 och 21 juni.

§ 2

Närvarobeslut
Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli och Susanne Sjöblom från Civilutskottets kansli fick närvara under punkt 7.

§ 3

Ändringar i sjukförsäkringen (FiU7y)
Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till Socialförsäkringsutskottet.

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet. Nytt sammanträde för justering av yttrandet beslutades till kl.15:50 samma dag.

§ 4

Vårändringsbudget för 2011 (FiU21)
Utskottet omjusterade förslag till betänkande 2010/11:FiU21.

§ 5

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2010/11:44.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag 16 juni kl 15:50

§ 7

Överläggning om förslag till Omnibus 2-direktivet

 

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Peter Norman om kommissionens förslag till Omnibus 2-direktivet:

 

- KOM(2011) 8 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

 

Deltog gjorde även statssekreterare Johanna Lybeck Lilja, politisk sakkunnig Jesper Ahlgren, kanslirådet Jianying Liu-Wijkander, kanslirådet Niclas Alsén, ämnesrådet Henrik Lennerfeldt och rättssakkunnig Niklas Schüllerqvist.

 

Underlag för överläggningen utgjordes av faktapromemoria 2010/11:FPM76 Omnibus 2-direktivet, en kompletterande promemoria utöver faktapromemorian samt av Peter Normans presentation.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet.

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra


 


FINANSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:45

 

§1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.