Protokoll utskottssammanträde 2010/11:47

Finansutskottets protokoll 2010/11:47

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:47

 

DATUM

2011-06-21

TID

08:00-08:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU:s budget 2012

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2012. Under överläggningarna deltog även ledamöter från EU-nämnden.

Medföljande tjänstemän från Finansdepartementet var departementsråd Gia Wickbom och departementssekreterare Julia Hagberg

 

Underlag för överläggningen utgjordes av promemorian Rådets läsning av förslaget till EU:s årsbudget för 2012, faktapromemoria 2010/11:FPM122 Förslag till EU:s årsbudget för 2012,

KOM(2011)226 och faktapromemoria 2010/11:FPM120 om revidering av den fleråriga budgetramen till följd av ITER samt av Hans Lindblads presentation.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet och underströk vikten av att Sverige verkar för budgetrestriktivitet och budgeteffektivitet i förhandlingarna om 2012 års EU-budget samt när det gäller finansieringen av ITER.

 

§ 2

Nästa sammanträde

Tisdag 30 augusti kl 15:00

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 


FINANSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:47

 

§1-2

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.