Protokoll utskottssammanträde 2010/11:48

Finansutskottets protokoll 2010/11:48

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:48

 

DATUM

2011-08-16

TID

11.00-12.05, 12.20-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information om den senaste ekonomiska utvecklingen

 

Deltagare:

- Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman,   
  statssekreterare Susanne Ackum, politiskt sakkunnig Jesper Ahlgren och
  planeringschef Jörgen Eklund.

 

- Riksbankschef Stefan Ingves och medföljande: Per Jansson, chef för 
  penningpolitiska avdelningen och Pernilla Meyersson, informationschef.


- Generaldirektör Mats Dillén, Konjunkturinstitutet och prognoschef Jesper 
  Hansson, Konjunkturinstitutet

 

Informationen följdes av frågor från ledamöterna.

 

 

Kl 12.05-

12.20

Utskottet ajournerade sig

§ 2

Övriga frågor
Information inför den öppna utfrågningen den 31 augusti om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

 

§ 3

Nästa sammanträde

Tisdag 30 augusti kl 15:00

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 

RIKSDAGENS                                     Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2010/11:48

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M) ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S) vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant  (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Lööf (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Eriksson ( MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Åsling (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.