Protokoll utskottssammanträde 2010/11:50

Finansutskottets protokoll 2010/11:50

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:50

 

DATUM

2011-08-31

TID

10:00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Deltagare

Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet

Professor John Hassler, Stockholms universitet

Riksbankschef Stefan Ingves

Generaldirektören för Finansinspektionen Martin Andersson

 

Informationen följdes av frågor från ledamöterna

 

§ 2

Nästa sammanträde

Tisdag 13 september kl 15.00

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

 

Anna Kinberg Batra


RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2010/11: 50

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M) ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar  (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Lööf (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Eriksson ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Åsling (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.