Protokoll utskottssammanträde 2010/11:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:6

 

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6

 

DATUM

2011-06-16

TID

08.00–08.05

08.10–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Sammanträdets öppnande

Urban Ahlin (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter företogs.

 

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde till ordförande Karin Enström (M).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Val av vice ordförande

Utskottet valde till vice ordförande Peter Hultqvist (S).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen av förhandlingarna.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 08.05 och återupptogs kl. 08.10.

 

§ 6

Information från Regeringskansliet och Försvarsmakten

Kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av kansliråd Inger Buxton, ambassadör Anna Hammargren och kansliråd Pernilla Nilsson från Utrikesdepartementet, och statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Michael Moore och kansliråd Henrik Moberg från Försvarsdepartementet, samt överbefälhavare general Sverker Göransson åtföljd av chef för insatsstaben generallöjtnant Anders Lindström och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendal från Försvarsmakten informerade med anledning av regeringens proposition 2010/11:127 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 


 

§ 7

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen (UFöU4)

Utskottet behandlade proposition 2010/11:127 och motioner.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:UFöU4.

 

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 8

Kanslianmälningar

-          Kansliet tog upp frågan om pressmeddelande. Utskottet beslutade att utarbeta ett pressmeddelande för ärendet.

-          Kansliet tog upp frågan om sammanträdesprotokollet. Utskottet beslutade att ordföranden får utskottets bemyndigande att justera sammanträdesprotokollet.

 

 § 9

Övriga frågor

Ordföranden tackade utskottet för ett gott samarbete.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Satu Saariniemi

 

Justeras den 28 juni 2011

 

 

Karin Enström

 

 

 

 

 

 


 


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:6

 

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S) vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Desirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kemil (FP)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.