Protokoll utskottssammanträde 2010/11:7

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7

 

DATUM

2010-11-30

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2010/11:6.

 

§ 2

Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 (SkU18)

 

Utskottet behandlade proposition 2010/11:36. Utskottet justerade

betänkande 2010/11:SkU18.

 

§ 3

Förfaranderegler för alternativa drivmedel (SkU17)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:32. Utskottet

justerade betänkande 2010/11:SkU17.

 

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

 

§ 4

Övriga frågor

 

Kanslichefen informerade om ändrade datum för kammarbehandlingar för vissa betänkanden och informerade även om rutinerna inför överläggningen med statssekreterare Hans Lindberg som kommer till sammanträdet torsdagen den 2 december 2010.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 2 december kl. 10.00.

 

§ 6

Besök av Riksrevisionen angående Sveriges skatteavtal med

andra länder – effekterna av regeringens arbete (RiR 2010:24)

 

Riksrevisor Claes Norgren och medarbetarna från Riksrevisionen Lena Unemo, Anna Hansson och Mikael Pyka informerade och besvarade frågor med anledning av granskningsrapporten.

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 30 november 2010

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:7

 

§ 1–5

§ 6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Munkhammar (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna SteeleKarlström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                           2010-11-26