Protokoll utskottssammanträde 2011/12: 50

Finansutskottets protokoll 2011/12:50

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 50

 

DATUM

2012-06-14

TID

08.00-08:46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1               

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslichefen från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 på föredragningslistan.

 

§ 2

Information om aktuella EU-frågor

Finansminister Anders Borg informerade utskottet och svarade på frågor.

 

Medföljande tjänstemän:

Susanne Ackum (statssekreterare)

Lars Lundberg (dep.råd)

Eva-Lena Norgren (dep.råd)

Lena Hiort af Ornäs (ämnessakkunnig)

Daniel Valiollahi (pressekreterare)

Emil Antonsson (dep.sekr).

 

 

§ 3

 

 

 Nästa sammanträde
 
Onsdag 20 juni kl. 08.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 

 


RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2011/12:50

Ledamöter

§§1-2

§ 3

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edip Noyan (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mats Pertoft ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adnan Dibrani (S)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martin Andreasson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.