Protokoll utskottssammanträde 2011/12: 9

Finansutskottets protokoll 2011/12:9

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 9

 

DATUM

2011-11-10

TID

09.00–10.50 (§1-2) 11.00-11.50 (§3-6)

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Offentlig utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves informerade och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken.

 

 10.50-11.00 Ajournering

 

§ 2

 Närvarobeslut

 Utskottet medgav att följande personer fick närvara vid punkten 3

 - från EU- nämndens kansli: kanslichef Margareta Hjort och föredragande

 Henrik Paulander.

 - från skatteutskottets kansli: kanslichef Anna Wallin och utskottsråd

 Peder Brynolf.

 

§ 3

 Intern information om det ekonomiska läget i EU

 Statssekreterare Susanne Ackum från Finansdepartementet informerade och

 svarade på frågor.

 

§ 4

 

 

 Anmälningar

-          Utskottet besöker Konjunkturinstitutet tisdag den 15 november kl 18.30.

 

§ 5

 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1, motioner och

 yttranden.

 

 Ärendet bordlades. 

 

§ 6

 

 

 Nästa sammanträde
 
Tisdag den 15 november kl 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Karin Spångberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

RIKSDAGENS                                     Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                 voteringsförteckning                     till protokoll 2011/12: 9

 

§1

§2-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M) ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S) vice ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mats Pertoft MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Källström (C)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inger Fredriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.  I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.