Protokoll utskottssammanträde 2011/12:10

Civilutskottets protokoll 2011/12:10

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10

 

DATUM

2011-12-08

TID

09.30-09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:9.

 

§ 2

Associationsrätt (CU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU6.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 3

Fastighetsrätt (CU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU9.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S- ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

§ 4

Konsumentprogrammet  2014-2020

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 707.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Tillhandahållande på marknaden av hissar och säkerhets-komponenter till hissar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 770.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 6

Direktiv om årsbokslut m.m. i vissa typer av företag

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 684.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Barnfattigdom

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över motioner om barnfattigdom.

Utskottet beslutade att avge ett yttrande i ärendet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt förteckningen.

 

§ 9

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse enligt förteckningen.

 

§ 10

Offentlig utfrågning

 

Utskottet beslutade att en offentlig utskottsutfrågning om motioner från den allmänna motionstiden 2011 rörande bluffakturor ska anordnas i februari 2012.

 

Utskottet uppdrog åt kansliet att i samråd med presidiet upprätta förslag till inbjudan.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 13 december 2011 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 13 december 2011

 

Veronica Palm

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:10

 

§ 1–11

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S) tjl. t.o.m. 111231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose-Marie Carlsson (S) ers. t.o.m. 111231

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.