Protokoll utskottssammanträde 2011/12:10

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:10

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10

 

DATUM

2011–11–24

TID

09:30–10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

 

Följande ledamöter valdes i utskottet att vara deputerade och suppleanter i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU).

 

 

Deputerade

Urban Ahlin (S)

Carina Hägg (S)

Kent Härstedt (S)

Karin Enström (M)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Mats Johansson (M)

Hans Linde (V)

 

Suppleanter

Carin Runeson (S)

Olle Thorell (S)

Kenneth G Forslund (S)

Ulrik Nilsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bodil Ceballos (MP)

Fredrik Malm (FP)

Kerstin Lundgren (C)

Julia Kronlid (SD)

Désirée Pethrus (KD)

 

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Inför utrikesrådet (FAC)

 

Utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet Martin Rahm, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:9.

 

§ 4

Övrigt

 

Ordföranden meddelade att:

– Riksdagens framtidsdagar äger rum den 26 januari 2012 och programmet för det arrangemang där utrikesutskottet deltar har delats på bordet.

– inkommet PM med svar på fråga ställd vid sammanträdet den 10 november till statssekreterare Hanna Hellquist har delats på bordet.

 


 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 november kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

Justeras den 29 november 2011

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:10

 

§1

§ 2

§ 3–5

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

ox

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande