Protokoll utskottssammanträde 2011/12:11

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11

 

DATUM

2011-11-22

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:9 och 2011/12:10.

 

§ 2

Hänvisade ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-          redogörelse 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

-          proposition 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet.

 

§ 3

Kompletteringsval

 

Kanslichefen anmälde att Margareta Sandstedt (SD) har utsetts som suppleant i utskottet.

 

§ 4

Mottagande av motion

 

Utskottet beslutade att från civilutskottet ta emot motion 2011/12:C280 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

.

§ 5

Inkommande besök

 

Kanslichefen meddelade att Riksrevisorerna besöker utskottet den 13 december 2011.

.

§ 6

Åtalsanmälan

 

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 051-520-2011/12. Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd för brott.

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 8

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde och informerade om utsänd bevakningslista, 2011-11-17, över EU-ärenden.

 

§ 9

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1, redogörelse 2010/11:RS2 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:KU1.

 

M-, MP-, FP-, C-, V-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer. MP-,SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2011-11-24

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2011-11-18)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:11

 

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (AD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.