Protokoll utskottssammanträde 2011/12:11

Trafikutskottets protokoll 2011/12:11

 TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11

DATUM

2011-11-24

TID

Kl. 10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:10.

§ 2

EU-förslag om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 665.


Ärendet bordlades.

§ 3

EU-förslag om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät m.m.

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 657.


Ärendet bordlades.

§ 4

EU-förslag om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation samt om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 659.


Ärendet bordlades.

§ 5

EU-förslag om körkort som innehåller ett förarkortsfunktioner

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 710.


Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Utskottet behandlade sammanställning av EU-dokument från tiden 9 september 2011 – 15 november 2011.

 

Sammanställningen lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 november 2011 kl. 11.00.

 


Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

Justeras

2011-11-29

 

Anders Ygeman

 

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2011/12:11

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edip Noyan (M) extra suppl.

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande