Protokoll utskottssammanträde 2011/12:15

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:15

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15

 

 

DATUM

2012-02-14

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information

Generallöjtnant Anders Silwer och överstelöjtnant Stephan Sjöberg från Försvarsmakten informerade om erfarenheterna från flyg-insatserna över Libyen.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:14.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

-          Kanslichefen påminde om föredragningen om Finlands försvarsmaktsreform på den finske ambassadörens residens onsdagen den 15 februari. Kansliet noterade deltagarna.

-          Kanslichefen anmälde en inbjudan från F17 till att besöka övningen Lion Effort 2012 på Blekinge flygflottilj fredagen
den 30 mars. Anmälan görs direkt till F17.

-          Kanslichefen påminde om inbjudan till ett seminarium på Natohögkvarteret i Bryssel den 19-20 april. Kansliet noterade deltagarna.

-          Kanslichefen aviserade om den kommande ”veterandagen”, vilket innebär besök av tidigare riksdagsledamöter, som planeras till den 9 maj 2012.

 

§ 4

Förslag om nytt forum för utskottsövergripande forsknings- och framtidsfrågor (pilotförsök under 2012)

Kanslichefen presenterade förslaget. Utskottet tog inte ställning.

 

§ 5

Rapporter

Annicka Engblom (M) m.fl. återrapporterade från ett seminarium
om samhällets stöd till Försvarsmaktens personalförsörjning som anordnades i Karlskrona.

 

§ 6

Kustbevakningsdatalag (FöU4)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:45 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:FöU4.

 

SD-ledamoten anmälde en reservation.

 


 

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 16 februari

kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

                      

 

                            Satu Saariniemi

 

Justeras            2012-02-16

 

 

                            Peter Hultqvist (S)

 

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:15

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande