Protokoll utskottssammanträde 2011/12:16

Civilutskottets protokoll 2011/12:16

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16

 

DATUM

2012-02-02

TID

09.30-10.25, 10.30-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:15.

 

§ 2

Insolvens- och utsökningsrätt (CU19)

Utskottet behandlade motioner.

I ärendet lämnades information av statssekreteraren Magnus Graner m.fl. från Justitiedepartementet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (CU20)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:46.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Övrigt

 

Anmäldes en av utvärderings- och forskningsfunktionen upprättad promemoria om ett nytt forum för utskottsövergripande forsknings- och framtidsfrågor.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 14 februari 2012 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hana Svecova

 

Justeras den 14 februari 2012

 

 

Veronica Palm

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:16

 

§ 1–2

§ 3

§ 4–5

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.