Protokoll utskottssammanträde 2011/12:18

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:18

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18

 

DATUM

2012–02–02

TID

9:30–11:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning om IAEA:s safeguard-rapport om Iran samt sanktioner mot Iran

Ambassadör Per Saland och departementsrådet Christer Ahlström, båda UD, lämnade information om IAEA:s safeguard-rapport om Iran samt sanktioner mot Iran.
 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokollen nr 2011/12:16 och nr 2011/12:17.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen presenterade kansliets vikarierande utskottsassistent Sofia Säterskog.

 

Kanslichefen redovisade utskottets ärenden under våren 2012.

 

Anmäldes att:

– PM Internationella organisationer/händelser våren 2012 är utdelat på bordet.

– Utskottets tidplan för våren 2012 skickas ut elektroniskt under kommande vecka.

 

Beslutades att:

– planera för delegationsresor till Bryssel 19–20 april, till Lettland 15–16 april eller 22–23 april samt till Litauen 24–25 maj.

– Kerstin Lundgren (C) inte deltar i IPU:s delegation vid möte i Kampala, Uganda, den 31 mars–5 april 2012.

 

 

 


 

§ 4

Aktuella EU-frågor

 

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

2011/12:FPM83

 

Behandlas i UU8.

2011/12:FPM86

 

Behandlas i UU10.

2011/12:FPM81

Behandlas i UU10.

 

§ 5

Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 (UU4)

Utskottet fortsatte granskningen av faktapromemoria 2011/12:FPM63 och KOM(2011) 777.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition, nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll (UU7)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2011/12:47 och motioner, 2011/12:FPM47, KOM(2011) 704 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU8)

 

Utskottet fortsatte beredningen av 2011/12:FPM83, KOM(2011) 886 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Internationella insatser (UU13)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2011/12:18 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 9

Övrigt

 

Anmäldes intresse av föredragning om Sahel och Afrikas horn.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 februari kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 14 februari 2012

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:18

 

§ 1

§ 2-4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§9-10

 

N

V

N

V

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

O

 

X

 

O

 

X

 

X

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

O

 

O

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

X

 

X

 

O

 

O

 

X

 

X

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande